Hạt điều rang muối

?Hạt thì béo ú
??Rang thì vàng ươm
???Vỏ thì giòn tan
????Hạt điều thì thơm lừng
?????Giá thì bao tốt

☀️ Nắng mang tới sản phẩm hạt điều chất lượng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.